Universitete dhe Institucione

Shtyp
Krijuar: 15 Dhjetor 2009 Ndryshimi i fundit: 23 Tetor 2020 Vizita: 25837

INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË

Akademia e Shkencave të Shqipërisë (ASH)

Ministria e Arsimit dhe Sporteve (MAS)

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimi e Lartë (ASCAL)

Rrjeti Akademik Shqiptar (RASH)

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencorë dhe Inovacionit (AKKSHI)

 

UNIVERSITETET PUBLIKE

Universiteti i Tiranës

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër

Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër

Universiteti "Fan S. Noli", Korçë

Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë

Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës

Universiteti i Arteve

Universiteti i Sporteve të Tiranës

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

Akademia e Studimeve Albanologjike

Akademia e Forcave të Armatosura

Akademia e Sigurisë