Vendndodhja

Shtyp
Krijuar: 05 Janar 2011 Ndryshimi i fundit: 04 Maj 2017 Vizita: 52309


FAKULTETE DHE INSTITUTE:

I. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

http://www.fti.edu.al
Adresa: Bul. “Dëshmorët e Kombit”
Sheshi “Nënë Tereza”, Nr. 4, Tiranë.
Tel: +355 4 227 81 59


V. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

http://www.fin.edu.al/
Adresa: Rr."
Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.

Tel: +355 4 277 14 17
Tel/Fax:
+355 222 90 45

II. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)

http://www.fim.edu.al/
Adresa
: Bul. “Dëshmorët e Kombit”

Sheshi “Nënë Tereza”, Nr. 4, Tiranë.
Tel: +355 4 222 37 07


VI. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIMIF)

http://www.fimif.edu.al
Adresa
:
Rr. "Muhamet Gjollesha", mbrapa shkollës Vasil Shanto, Tiranë

Tel: +355 4 225 72 94


III. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
(FIE)

http://www.fie.upt.al/
Adresa
: Bul. “Dëshmorët e Kombit”

Sheshi “Nënë Tereza”, Nr. 4, Tiranë.
Tel: +355 4 222 37 26

VII. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

http://dibmin-fgjm.org/
Adresa
: Rruga e Elbasanit, Tiranë.

Tel: +355 4 237 52 46 (15)


IV. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

http://www.fin.edu.al/
Adresa: Rr."
Muhamet Gjollesha", 54, Tirane.

Tel: +355 4 277 14 17
Tel/Fax:
+355 222 90 45


I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. (IGJEUM)

http://www.geo.edu.al
Adresa: Rr.
"Don Bosko", Nr.60, Tiranë.

Tel: +355 4 225 95 40
Fax: 04 225 95 40

 
Kliko: Harta e vendndodhjeve të fakulteteve dhe institutit të UPT